Bullerup 1766

Bullerup 1780

Bullerup 1899

Bullerup 1946

Bullerup 1976

Bullerup 1585

Bullerup 2001

Bullerup 2001

Bullerup Brugs                                      Bullerup Stationsby

Bullerup Vandmølle

VesterKærby

Bullerup Strand

Bullerup Dige

Bullerup Mølledam

Bullerup Vandmølle ved Vejrup Å nævnes første

gang  i 1400-tallet. Møllen var den bedste i herredet.

Møllen bestod af en møllebygning  og en avlsbygning med bygninger på begge sider af åen. Mølle og avlsbygninger nedbrænd 16 juni 1924. Begge dele opbyggedes igen. Møllegården blev flyttet til den nuværende placering (Bullerup Møllekro).

       

Bullerup Station

Projekt til Bullerup Station

Bullerup 1793 (udskiftningskort)

Bullerup nævnes første gang i 1383 i formen Boldorp.Første led er

Mandsnavnet Bolli, anden del Torp for bebyggelse. Byen bestod da af

ni gårde samt Bullerup Hovedgård  (Bullerupgård, senere Bullerup

 Skovgård).                                                                                             I 1441 kom godset ind under Antvorskov Kloster. Senere

kommer  gårdene under  Østergård indtil midten af 1800-tallet.

 

I forbindelse med Bullerup Hovedgård nævnes så kendte navne som:

Mule, Ulfeldt, Basse og Gøje.

Efter store oversvømmelser i 1921 og 1945

Blev der i 1956 bygget et dige mod Odense

Fjord.